rhy.fi
Saaliskiintiöt

Kesäkokouksen 8.8.2021 päätöksen mukaan:

Saaliskiintiö metsästyskaudelle 2021-2022 on 20 pistettä.

Riistakeskus ilmoittaa ennen metsästyskauden alkua kanalintujen metsästysajoista ja rauhoitusalueista. Tarkista ajat riista.fi sivustolta. Seura ei rauhoittanut mitään riistalintuja.

Kesäkokous vetoaa kuitenkin metsästäjien tarkkailevan alueen metsäkanalintujen määrää ja tarvittaessa pidättäytyvän niiden ampumisesta. Kestävän metsästyksen periaate.

Pisteytetyt eläimet:

- metso    12 pistettä

- teeri        2 pistettä

Muita saaliseläimiä ei pisteytetä.

Kesäkokous ei rauhoittanut metsäkaurista, mutta esittää, että seuran jäsenet harkitsisivat vakaasti metsäkauriin ampumista. Tulevanakin kautena pyydetään metsästäjiä tarkkailemaan metsäkauriskantaa, jotta tulevina vuosina voidaan tietoon perustuen päättää metsäkauriin metsästyksestä.


Kesäkokouksen 9.8.2020 päätöksen mukaan:

Saaliskiintiö metsästyskaudelle 2020-2021 on 20 pistettä.

Riistakeskus ilmoittaa ennen metsästyskauden alkua kanalintujen metsästysajoista ja rauhoitusalueista. Tarkista ajat riista.fi sivustolta. Seura ei rauhoittanut mitään riistalintuja.

Kesäkokous vetoaa kuitenkin metsästäjien tarkkailevan alueen metsäkanalintujen määrää ja tarvittaessa pidättäytyvän niiden ampumisesta. Kestävän metsästyksen periaate.

Pisteytetyt eläimet:

- metso    12 pistettä

- teeri        2 pistettä

Muita saaliseläimiä ei pisteytetä.

Kesäkokous ei rauhoittanut metsäkaurista, mutta esittää, että seuran jäsenet harkitsisivat vakaasti metsäkauriin ampumista. Tulevana kautena pyydetään metsästäjiä tarkkailemaan metsäkauriskantaa, jotta tulevina vuosina voidaan tietoon perustuen päättää metsäkauriin metsästyksestä.


Kesäkokouksen 11.8.2019 päätöksen mukaan:

Saaliskiintiö metsästyskaudelle 2019-2020 on 20 pistettä.

Riistakeskus ilmoittaa ennen metsästyskauden alkua kanalintujen metsästysajoista ja rauhoitusalueista. Tarkista ajat riista.fi sivustolta. Seura ei rauhoittanut mitään riistalintuja.

Kesäkokous vetoaa kuitenkin metsästäjien tarkkailevan alueen metsäkanalintujen määrää ja tarvittaessa pidättäytyvän niiden ampumisesta. Kestävän metsästyksen periaate.

Pisteytetyt eläimet:

- metso    12 pistettä

- teeri        2 pistettä

Muita saaliseläimiä ei pisteytetä.

Kesäkokous päätti rauhoittaa metsäkauriin seuran alueella. Tulevana kautena pyydetään metsästäjiä tarkkailemaan metsäkauriskantaa, jotta tulevina vuosina voidaan tietoon perustuen päättää metsäkauriin metsästyksestä.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös