rhy.fi
Uutisia

Seuran kesäkokous pidettiin 11.8.2019. Paikalla oli 22 seuran jäsentä. Kokouksen pöytäkirja ilmestyy lähiaikoina kohtaan: Pöytäkirjat/kesäkokoukset.

Kokouksessa päätettiin rauhoittaa metsäkauris seuran alueella.

Muut kokouksen tekemät metsästystä koskevat päätökset on kirjattu kohtaan: Metsästys


VIERASLAJIEN METSÄSTYKSEEN MUUTOKSIA!

Supikoiraa, minkkiä, piisamia, rämemajavaa ja pesukarhua saa pyydystää ympäri vuoden kesäkuun 1. päivästä lukien.

Lajit on määritelty haitallisiksi vieraseläimiksi eli ne eivät enää ole riistaeläimiä. Lisäksi niiden pyyntiin ei enää vaadita metsästyskorttia.

Myös sallitut pyyntimenetelmät muuttuvat. Lajeja saa pyytää mm. yöammuntaan tarkoitettujen pyyntilaitteiden, ääntä synnyttävien laitteiden ja keinotekoisten valolähteiden avulla.

Tarkemmista muutoksista voit lukea Riistakeskuksen (riista.fi) ja Metsästäjäliiton (metsastajaliitto.fi) nettisivuilta.


3.5. Rona-kodalla pidetyssä palaverissa sovittiin:

- rakennetaan kesän aikana seuralle toinen laavu. Laavun paikasta otetaan vastaan hyviä ehdotuksia
- ylläpidetään ruokintapaikkoja ainakin Litsulan pelloilla, Jaman pellolla, Piilemän pellolla, Virstaniemen kytöpellolla ja mahdollisesti Huhtimäen pellolla
- tutkitaan fasaanien istutusmahdollisuutta totutusaitaukseen


Maanvuokrasopimus Jaakko Lintulan pk:n kanssa on päättynyt 8.4 2019. Näinollen seuran jäsenten kaikenlainen metsästys heidän maillaan päättyy.


Vuosikokouksen pöytäkirjan, toimintakertomuksen vuodelta 2018, toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuodelle 2019 voit lukea sivulta: Pöytäkirjat/talvikokoukset.


Riistakolmiolaskenta suoritettiin 23.-24.2.2019. Laskennassa tehtiin runsaasti jälkihavaintoja hirvistä, useista ketuista ja jäniksistä sekä jälkihavainto myös ilveksestä. Lisäksi tehtiin näköhavaintoja teeristä ja yhdestä ketusta.


Seuralle on laadittu lakisääteinen Tietosuojaseloste. Selosteessa kerrotaan miten tietoja käsitellään seurassa. Selosteeseen pääset tutustumaan valikossa "Tietosuojaseloste". Tutustuminen vaatii kotisivuille rekisteröitymisen.


Hirvieläinonnettomuudet Keski-Suomessa 2012 - 2016 löydät tästä


 Ilveskanta-arvio vuodelle 2017 löytyy tästä.


Kartta valtakunnan villisikahavainnoista vuodelta 2016 löytyy tästä.


Hirviverotus Keski-Suomessa 2016. Lue tästä.

Hirvijahdin ja suurpetojen tilastotietoa aina vuodesta 2000 alkaen tästä.

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua