rhy.fi
UutisiaSyksyn karhujahtiin osallistuvat ilmoittautuminen
Juho
Heikkiläll0503255790

Seuran vuosikokous valitsi seuran uudeksi puheenjohtajaksi Jali Jokelan. Johtokuntaan valittiin uutena Esa Jokinen. Jäsenistö onnittelee!


Onnittelen Jalia puheenjohtajuudesta ja toivotan menestystä uudessa tehtävässä.

Samalla kiitän johtokunnassa toimineita ja seuran jäsenistöä saamastani tuesta toimiessani seuran puheenjohtajana. Kiitän myös maanomistajia, naapuriseuroja ja kaikkia yhteistyökumppaneita vuosien yhteistyöstä ja toivotan kaikille kaikkea hyvää tulevaisuudessa. Metsästys on hieno harrastus!

Timo Mäkelä


 


 


Hirvenmetsästys päättyi 15.1.2021. Kaudella 2020-21 seuran alueelta kaadettiin 9 aikuista ja 10 vasaa.

Peuranmetsästys jatkuu vielä 15.2.2021 asti.


Metsäkanalintujen metsästysajat Keski-Suomessa: Metso, teeri ja pyy 10.9. - 10.11.2020. Tarkkaile alueemme metsäkanalintukantaa ja harkitse sitten paljonko se kestää verotusta.

Riistakeskuksen päättämät metsäkanalintujen valtakunnalliset metsästysajat voit tarkistaa tästä.

 


MMM: Karhukannan kasvu pyritään taittamaan suurentamalla metsästyskiintiötä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen karhunmetsästyksestä kaudellle 2020-2021 voit lukea tästä.


Verotussuunnitelmat julkaistu

Riistanhoitoyhdistysten tuottamat hirviverotussuunnitelmat on julkaistu. Suunnitelmiin voi tutustua tässä.


LUKE: Karhukanta on kasvanut. Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut. Karhujen kokonaisyksilömäärän arvioidaan olevan 2300–2500 yksilöä ennen vuoden 2020 metsästyskautta. Arvio on noin 14 prosenttia suurempi kuin edellinen arvio.

Lue koko raportti 
tästä.


Seuran talvikokous pidettiin 16.2.2020. Paikalla oli 15 seuran jäsentä. Kokouksen pöytäkirja ilmestyy lähiaikoina kohtaan: Pöytäkirjat/talvikokoukset

Seuran talvikokouksessa hyväksyttiin seuran varsinaiseksi jäseneksi J-P Oksanen ja koejäseneksi Esa Kujanpää.


Hirvenmetsästys päätettiin 11.1.2020. Jahdissa kaadettiin 6 aikuista ja 12 vasaa. Jätettiin kolme (3) kaatolupaa käyttämättä. Arvio jäävästä kannasta: 18 hirveä.

Jäävä kanta arvioitiin kutakuinkin samaksi kuin viime vuonna.


Seuran kesäkokous pidettiin 11.8.2019. Paikalla oli 22 seuran jäsentä. Kokouksen pöytäkirja ilmestyy lähiaikoina kohtaan: Pöytäkirjat/kesäkokoukset.

Kokouksessa päätettiin rauhoittaa metsäkauris seuran alueella.

Muut kokouksen tekemät metsästystä koskevat päätökset on kirjattu kohtaan: Metsästys


VIERASLAJIEN METSÄSTYKSEEN MUUTOKSIA!

Supikoiraa, minkkiä, piisamia, rämemajavaa ja pesukarhua saa pyydystää ympäri vuoden kesäkuun 1. päivästä lukien.

Lajit on määritelty haitallisiksi vieraseläimiksi eli ne eivät enää ole riistaeläimiä. Lisäksi niiden pyyntiin ei enää vaadita metsästyskorttia.

Myös sallitut pyyntimenetelmät muuttuvat. Lajeja saa pyytää mm. yöammuntaan tarkoitettujen pyyntilaitteiden, ääntä synnyttävien laitteiden ja keinotekoisten valolähteiden avulla.

Tarkemmista muutoksista voit lukea Riistakeskuksen (riista.fi) ja Metsästäjäliiton (metsastajaliitto.fi) nettisivuilta.


3.5. Rona-kodalla pidetyssä palaverissa sovittiin:

- rakennetaan kesän aikana seuralle toinen laavu. Laavun paikasta otetaan vastaan hyviä ehdotuksia
- ylläpidetään ruokintapaikkoja ainakin Litsulan pelloilla, Jaman pellolla, Piilemän pellolla, Virstaniemen kytöpellolla ja mahdollisesti Huhtimäen pellolla
- tutkitaan fasaanien istutusmahdollisuutta totutusaitaukseen


Maanvuokrasopimus Jaakko Lintulan pk:n kanssa on päättynyt 8.4 2019. Näinollen seuran jäsenten kaikenlainen metsästys heidän maillaan päättyy.


Vuosikokouksen pöytäkirjan, toimintakertomuksen vuodelta 2018, toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuodelle 2019 voit lukea sivulta: Pöytäkirjat/talvikokoukset.


Riistakolmiolaskenta suoritettiin 23.-24.2.2019. Laskennassa tehtiin runsaasti jälkihavaintoja hirvistä, useista ketuista ja jäniksistä sekä jälkihavainto myös ilveksestä. Lisäksi tehtiin näköhavaintoja teeristä ja yhdestä ketusta.


Seuralle on laadittu lakisääteinen Tietosuojaseloste. Selosteessa kerrotaan miten tietoja käsitellään seurassa. Selosteeseen pääset tutustumaan valikossa "Tietosuojaseloste". Tutustuminen vaatii kotisivuille rekisteröitymisen.


Hirvieläinonnettomuudet Keski-Suomessa 2012 - 2016 löydät tästä


 Ilveskanta-arvio vuodelle 2017 löytyy tästä.


Kartta valtakunnan villisikahavainnoista vuodelta 2016 löytyy tästä.


Hirviverotus Keski-Suomessa 2016. Lue tästä.

Hirvijahdin ja suurpetojen tilastotietoa aina vuodesta 2000 alkaen tästä.

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua